In overleg kunnen we kijken of er extra opvang of incidentele opvang mogelijk is.