De BSO is open op schooldagen en tijdens de schoolvakanties. Daarnaast kunnen wij ook BSO opvang bieden tijdens studiedagen.