beleid bso villa verboven

Pedagogisch beleid

Het werken met kinderen is niet vrijblijvend. Het vraagt visie, kwaliteit en professionaliteit. Wij hebben dit beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. Jaarlijks wordt dit plan en de uitvoer hiervan getoetst door de GGD.

Overzicht

Oudercommissie

Hieronder vindt u een overzicht van de leden van de oudercommissie.

profielfoto hilbert elfrin
Hilbert Elfring

Voorzitter

Ik heb me aangeboden als voorzitter omdat ik het belangrijk vind dat de BSO ondersteund wordt en gezien door ouders.

profielfoto lieke van hezik
Lieke van Hezik

Lid

Mijn naam is Lieke van Hezik en ik woon samen met Gert-Jan en onze 3 kinderen in Rossum.

profielfoto anne van run
Anne van Run

Lid

profielfoto eveline donkers
Eveline Donkers

Lid

profielfoto vacature
Gezocht

Lid

Overweeg je om lid te worden van de oudercommissie? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Verantwoord

Landelijk register kinderopvang

In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat.

Registratienummer Landelijk Register BSO Villa Verboven: 231302824

vier blije kinderen op bso
vier blije kinderen op bso
Verantwoord

Klachtenprocedure BSO Villa Verboven

Mocht het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent, dan horen wij dat graag van u. Wij bieden u dan de mogelijkheid problemen of knelpunten samen op te lossen en te werken aan de verbetering van de kwaliteit van onze opvang. Het eerste aanspreekpunt is de leider van de betreffende groep.

Mocht dit niet voldoende zijn, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de oudercommissie van Villa Verboven. Daarnaast kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Oudercommissie kan namens u ook een klacht melden bij het Klachtenloket (onderdeel Geschillencommissie). In de algemene voorwaarden staat het geschilartikel volledig uitgewerkt. Jaarlijks ontvangen wij een jaarverslag. Dit verslag ligt ter inzage op Villa Verboven.

Sinds 2007 zijn er geen klachten bij ons binnengekomen. Daar zijn we trots op.

Stichting Klachtencommissie

BSO Villa Verboven is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie. Dit betekend als u met uw klacht er niet uit komt, met de BSO instelling en/of de oudercommissie, u zich kunt wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie.

Het klachtenreglement staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan bij 3.6 hieronder.

Overzicht

Partners

Hieronder vindt u de partners waar we veel mee samenwerken.

Het nieuwe logo van Villa Veentjes kinderdagverblijf in Rossum
Villa Veentjes

De website van KDV Villa Veentjes.

De Bogerd

De website van O.B.S. De Bogerd.

Tweestromenschool

De website van De Tweestromenschool.

Logo Sint Odradaschool
Sint Odradaschool

De website van Sint Odradaschool.

Vignet van 2024, dit is voor jouw website om te laten zien dat ook jouw organisatie bijdraagt aan de ontwikkeling van de pedagogische kwaliteit.
Expertisecentrum kinderopvang

De website van het Expertise centrum.

SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Wij voeren taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen.
SBB

De website van SBB.